Kontakt

Bestyrelsen

Formand

Marianne Meyer

tlf. 61 22 59 46

Kasserer

Lis Ahrentsen

tlf. 61 70 41 86

Sekretær

Toni Sørensen

tlf. 61 65 74 32

Webmaster

Lene Bang Jacobsen

tlf. 21 29 72 89

Medlem

Preben Rosenberg

tlf. 40 83 57 94

Dirigent

Bo Horsevad

 

Bestyrelsessuppleanter

1. sup. Lene Bang Jacobsen

2. sup. Kirsten Lund

Sangudvalg

Toni Sørensen

Lene Bang Jacobsen

Bettina Jensen

Lis Holtegaard

samt dirigent

1. sup. Kirsten Lund

 

Bilagskontrollantsuppleant

Jørgen Jensen

 

Festudvalg

Edith Nielsen

Elsebeth

Gert Pedersen

Jørgen Jensen

 

Bilagskontrollant

Gert Pedersen