Hvad er korsang?

Hvad er korsang?

Korsang og fællessang er ikke det samme.

Ved fællessang synger alle det samme.


Ved korsang udnyttes de forskellige stemmer som om de er hvert sit instrument: Hver stemmegruppe synger forskellige melodier.


I Lyngsoddekoret har vi 4 stemmegrupper: Sopran og alt, som er hhv. den lyse og den mørkere damestemme, samt tenor og bas, som er hhv. den lysere og den mørke herrestemme.

I nogle værker kan en eller flere stemmer være delt yderligere op.


Det er oftest sopranerne (de lyse damestemmer), der synger selve melodien, mens de øvrige synger "noget helt andet".


Hvis man ikke har sunget i kor før, kan det være noget af en udfordring at holde sin egen stemme, og derfor vil man med stor fordel kunne placere sig i midten, forrest i stemmegruppen, da man bedst kan høre dem som står bagved, og derfor kan støtte sig til dem.


I Lyngsoddekoret starter vi hver øveaften med en sang fra vores gode, gamle repertoire. Det er dejligt at synge noget "man kan".