Kontakt

Lyngsoddekoret er et blandet kor som øver tirsdage kl. 19.00 i Kongensgade 111, Frederica

Lyngsoddekoret

Danmarks hyggeligste kor

Kontakt Lyngsoddekorets formand

 
 
 
 
 

Bestyrelsen:

Formand: Marianne Meyer, tlf. 6122 5946

Kasserer: Lis Ahrentsen, tlf. 6170 4186

Sekretær: Toni Sørensen, tlf. 6165 7432

Webmaster: Bente Wangsgaard, tlf. 6165 8212

Medlem: Preben Rosenberg, tlf. 4083 5794

Dirigent: Per Hyttel

 

Bestyrelsessuppleanter:

1. sup. Lene Bang Jacobsen

2. sup. Kirsten Lund

 

Bilagskontrollant:

Gert Pedersen

 

Bilagskontrollantsuppleant:

Jørgen Jensen

 

Sangudvalg:

Toni Sørensen

Lene Bang Jacobsen

Bettina Jensen

Lis Holtegaard

samt dirigent Per Hyttel

1. sup. Kirsten Lund

 

Festudvalg:

Edith Nielsen

Elsebeth

Gert Pedersen

Jørgen Jensen